Robin Captijn

Doorn (Utrecht)


Adres: Park Boswijk 433, 3941 AG Doorn

Tel: 06 - 29 11 54 98

Email: robcaptijn2@gmail.com

Website: www.voet-specialist.nl/ademwerk

"Ik zet Buteyko heel breed in. Het is zo dat onjuiste ademhalingspatronen een verscheidenheid aan fysiologische problemen kunnen veroorzaken (verminderde beschikbaarheid voor zuurstof, respiratoire alkalose, "angst-ademhaling", hoofdpijn en algemene vermoeidheid, enz.), kunnen deze slechte patronen ook biomechanische implicaties hebben. 


Ik zie dat stress direct invloed heeft op ons biomechanisch bewegingspatroon en dus omgekeerd ook invloed heeft op het ademen. RC.ademwerk is dus niet alleen Buteyko maar een combinatie van Ademwerk en Voetenwerk.


Lees meer op de website van RC.ademwerk. Ik geef alleen individuele cursussen"