Page content

article content

Geschiedenis van de Buteyko Methode in Nederland

De Buteyko Methode is in de 60-er jaren ontstaan, en is in de loop der jaren veel veranderd. De methode is eind jaren 90 in Nederland terecht gekomen.

De ontdekking

Konstantin Buteyko was een Oekraïense arts die in de 50-er jaren van de vorige eeuw ontdekte dat veel van zijn patiënten verkeerd ademden. Hij ontdekte ook dat wanneer hij hun hielp hun ademhaling te normaliseren, ze zich vaak beter gingen voelen.

Buteyko woonde in Rusland, en zijn methode heeft daar een bewogen geschiedenis achter de rug. Zijn patiënten waren enthousiast, maar veel collega’s reageerden afwijzend. Na veel politieke intrige en een langdurige strijd met het medische establishment, is de methode in 1985 door het Russische Ministerie van Volksgezondheid erkend.

Buteyko in het westen

Sinds 1990 (na de val van de Sovjet Unie) wordt de Buteyko Methode ook buiten Rusland steeds bekender.

Het is leerzaam (en soms enigszins verbijsterend) om de verspreiding van de methode binnen de westerse wereld te volgen. Ook hier heeft de medische wereld weinig belangstelling voor de methode. Dat ondanks de vele verhalen van patiënten én het medische onderzoek dat bijvoorbeeld aantoont dat astmapatiënten dankzij de Buteyko Methode duidelijk minder medicijnen gebruiken.

Het eerste land dat kennismaakte met de Buteyko Methode was Australië. Een Buteyko therapeut (Alexander Stalmatski) kwam in oktober 1990 naar Australië. Hij heeft zich, in de acht jaar dat hij er werkte, vooral op astma gericht (geen wonder, want in Australië heeft één op de tien volwassenen en één op de vijf kinderen astma).

Door de goede resultaten, groeide de belangstelling voor de Buteyko Methode sterk. Zo sterk dat het Australische Astmafonds in 1995 min of meer gedwongen werd medisch onderzoek te doen.

Een medisch team van het Mater ziekenhuis in Brisbane ging aan de slag. Tot hun verbazing toonde hun onderzoek aan dat de astmapatiënten die de methode leerden na drie maanden gemiddeld 96% minder luchtwegverwijder en 49% minder ontstekingsremmer gebruikten.

Ook toonde het onderzoek aan dat degenen die er in slaagden hun chronische hyperventilatie het meeste terug te dringen, de beste resultaten behaalden (zie Hoofdstuk 7 voor een verdere discussie van dit onderzoek).

Australië

Buteyko Nederland

Onderzoek

Erkenning

 

Nederland

Korte geschiedenis in Nederland

Wie

Twee verenigingen

 

 

Comment Section

0 reacties op “Geschiedenis van de Buteyko Methode in Nederland

Plaats een reactie


*